Facebook
Tibsil logo
Building for a Lifetime.
Str. Pompierilor Nr. 145
Gheorgheni, Jud. Harghita
Mobil: +4-0744-596.617
E-mail: office[arond]tibsil.ro
Despre noiPromoţiiModele case 3DAvantajeContact

Produsele noastre:

HU EN
Case din lemnCăsuțe de grădinăGaraje din lemnMansardePavilioane, foișoare
Case din lemnCăsuțe de grădinăGaraje din lemnMansardePavilioane, foișoare
Mobilier de grădinăPergole, teraseSaune din lemnCiubăr de baie din lemnAlte produse
Mobilier de grădinăPergole, teraseSaune din lemnCiubăr de baie din lemnAlte produse

Despre noi

Firma noastră Tibsil SRL a fost înfiinţat în anul 1993 cu capital privat. De la începuturi domeniul nostru de activitate a fost construirea caselor din lemn. Firma noastră are un singur proprietar el îndeplinind totodată şi funcţia de director.
Dezvoltarea firmei este dinamică, 60% din profitul anual fiind folosit pentru dezvoltare (technologii noi, maşini, accesorii). Creşterea însemnată a infrastructurii şi a investiţiilor în anii următori, va crea noi posibilităţi pentru constructori. Luând în calcul aceste posibilităţi, firma noastră se va bucura de o creştere continuă.
Citește mai mult.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a societății Tibsil SRL

Prin completarea datelor în formularul de solicitare oferta, formularul de contact respectiv prin trimiterea unui e-mail la adresa office[arond]tibsil.ro sau prin contactarea societății Tibsil SRL prin telefon, utilizatorul website-ului www.tibsil.ro declară și acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a SC Tibsil SRL și își dă acordul expres, lipsit de ambiguitate și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul creării, păstrării și dezvoltării relațiilor economice și comerciale cu SC Tibsil SRL.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de către Tibsil SRL ("Operator de date") în acord cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

 

Politica de protecție a datelor cu caracter personal a societății Tibsil SRL

Având în vedere Regulamentul European 2016/679, aplicabil din data de 25 mai 2018, privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, vă asigurăm că SC Tibsil SRL va respecta cu strictețe toate regulile nou introduse, iar datele dvs. sunt în siguranță.

Vă înștiințăm ca societatea noastră prelucrează datele dvs. personale strict în scopul bunei funcționări a relației comerciale între părți.

Când ne contactați are loc un schimb de informații, printre care se pot afla date cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, numere de telefon, adrese de e-mail, adrese de colectare sau livrare, detalii de transport etc.

Datele personale pe care le prelucreaza societatea Tibsil sunt datele de identificare, ce decurg ca urmare a încheierii, modificãrii sau încetarii relațiilor comerciale precum şi daca e cazul de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse publice atunci când deveniți clientul nostru.

Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt angajații societății Tibsil SRL, departamentul de contabilitate, departamentul juridic, departamentul vânzări, împuterniciții operatorului care sunt mandatați să prelucreze datele personale și instituțiile statului.

Totodată menționăm că datele dvs. personale pot fi comunicate către terţi sau împuterniciți sau altor categorii de destinatari pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legatură cu relaţia contractuală în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pe tot parcursul relaţiei noastre contractuale şi după finalizarea acesteia, cel puţin pe perioada impusã de prevederile legale aplicabile în domeniu sau până la retragerea consimțământului acordat.

Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă art. 6 alin. (1) din Regulamentul European 2016/679.


Conform Regulamentului sus numit beneficiați de urmãtoarele drepturi:
  • Dreptul la informare – se pot solicita informații privind activităţile de prelucrare a datelor personale.
  • Dreptul de acces la date.
  • Dreptul de intervenție asupra datelor.
  • Dreptul la rectificare – se pot rectifica sau completa datele personale inexacte.
  • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – se poate obţine ştergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – se poate solicita restricționarea prelucrării în cazul în care se contestă exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.
  • Dreptul de opoziție – pentru datele care se întemeiază pe interesul nostru legitim.
  • Dreptul la portabilitatea datelor – în anumite conditii, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau se poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
  • Dreptul de a depune plângere – posibilitatea de a depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
  • Dreptul de retragere a consimţământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimţământ, se poate retrage oricând. Retragerea consimţãmantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii ramânând în continuare valabilă.

Subscrisa societate a efectuat demersurile necesare pentru ca dispoziţiile Regulamentului European 2016/679 să fie respectate şi ca datele personale ale clienţiilor, să fie păstrate în condiţii de legalitate, interes legitim şi siguranţă şi securizate corespunzãtor.

ÎnapoiSus

Menu

Produse

Info

Site realizat deColorWeb logo